Agronomska škola Zagreb

Redovno obrazovanje

ČETVEROGODIŠNJI SMJEROVI

Agrotehničar

Program objedinjuje i mijenja  programe Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar  stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje.

Poljoprivredni tehničar - vrtlar

Omogućuje putovanja na domaće i inozemne sajmove i izložbe iz područja vrtlarstva i oblikovanja krajobraza i postavljanje školskih izložbi na vrtlarskim izložbama te sudjelovanje na natjecanjima.

Agroturistički tehničar

Program se sastoji od općeobrazovnog i strukovnog dijela u kojem će polaznik steći temeljna znanja i vještine iz sektora poljoprivrede, ugostiteljstva i turizma.

Poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut

Omogućava putovanja na brojne sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu, izložbe i entomološke muzeje te sudjelovanje na natjecanjima.

TROGODIŠNJI SMJEROVI

Cvjećar

Nakon završetka ovog programa, ostvaruje se mogućnost daljnjeg školovanja polaganjem razlike sadržaja nastavnih predmeta iz četverogodišnjih programa.

Poljoprivredni gospodarstvenik

Namijenjen je učenicima koji misle raditi na vlastitim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – budućim farmerima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama.