Agronomska škola Zagreb

Državna matura 2023./2024.

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita – Državna matura 2023./2024. – prvi rok

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 01/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21, 126/21, 19/23).

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
– 
teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
– 
smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključujući i taj dan)

Redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnu prijavu ili promjenu prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava NCVVO. Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.

Obrasci zamolbe:
– 
Zamolba za naknadnu prijavu ispita
– 
Zamolba za promjenu ispita
– 
Zamolba za promjenu razine ispita

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2023. do 15. veljače 2024. godine. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Odjava ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključujući i taj dan)

Redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Važna napomena
Ako ste zatražili ili Vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenu ispita, promjenu razine ispita i odjavu ispita trebate poslati obavijest i na adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Za dodatna pitanja možete se javiti e-mailom na drzavna.matura@ncvvo.hr ili na broj 01 4501 899.

Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u šk. god. 2023./2024.

PRVI ROK

DRUGI ROK