Agronomska škola Zagreb

Računovodstvo
i financije

Transparentnost

 

Informacije o trošenju sredstava (NN 59/23), Naputak o transparentnosti potrošnje.

Javna nabava

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18.)  dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn).

Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 01. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune u skladu s EU normom.

Od 01.07.2019. godine AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB će kao obveznik javne nabave sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun te Vas molimo da se pripremite i uskladite s navedenim Zakonom.

Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelja usluga, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.

Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011), objavljujemo da  ravnatelj škole kao i predsjednik i članovi Školskog odbora  i s njima povezane osobe u smislu čl. 13. st. 4. Zakona  o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjektata s kojima škola kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.