Agronomska škola Zagreb

CRO Projekti

Naša škola neprestano sudjeluje u raznim projektima s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja naših učenika!

ZRNA KAVE I ZRNA ZNANJA

VIDI VIŠE

DAROVITI UČENICI

VIDI VIŠE

BIOUČENIK AGRONOMSKE ŠKOLE ZAGREB

VIDI VIŠE

MAMP

VIDI VIŠE

EURO FLORISTICA

VIDI VIŠE

Pregled CRO projekata Agronomske škole
od 2013./2014. do danas