Agronomska škola Zagreb

Agronomska škola Zagreb

Nema stvari koja bi bila tako vrijedna poučavanja kao priroda.
Nikola Tesla