Agronomska škola Zagreb

Djelatnici

Organizacijsko – stručna služba

Ivica Marinić

ravnatelj škole

Sanja Wagmann

pedagoginja

Lucija Baškarić

satničarka i voditeljica praktične nastave na  otvorenim površinama i u praktikumu kuharstva

Katarina Hadrović

voditeljica praktične nastave u   zaštićenim prostrorima 

Sanja Lubina

voditeljica nastave

Željka Tolić

voditeljica obrazovanja odraslih

Katarina Knežević

knjižničarka

Danijela Jambrečina

socijalna pedagoginja

Administrativno – tehnička služba

Dunja Đermanović

tajnica

Marica Devošić

voditeljica računovodstva

Dalia Novosel

referentica učeničke referade

Jelena Bastalić

spremačica

Ana Jozić

spremačica

Božica Talan

spremačica

Željko Đurović

pomoćni tehnički radnik

Nastavnici

Općeobrazovni predmeti

Anita Hmura

hrvatski jezik

Lidija Georgijević - Špiler

hrvatski jezik

Marinela Draganović

hrvatski jezik

Mirela Findrik Fabijanović

hrvatski jezik

Dorotea Suhić

hrvatski jezik

Ivana Čop

hrvatski jezik

Sanja Medven

hrvatski jezik

Nastasja Andrejev Mikić

engleski jezik

Renata Marjanović Ivanušić

engleski jezik

Snežana Kuček

engleski jezik

Anita Duždević

njemački jezik

Maja Knežić

latinski jezik

Irena Dolčić

matematika

Ivana Jović

matematika

Gordana Čunović

tjelesna i zdravstvena kultura

Nikola Piacun

tjelesna i zdravstvena kultura

Božica Trebeš

računalstvo

Duška Milković

računalstvo

Josip Bušljeta

fizika

Suzana Bukovac

kemija

Mara Ivanko Pajić

biologija

Dijana Dijanić Pleško

povijest

Željka Markanović Kostantinov

geografija

Vesna Kurek

politika i gospodarstvo, etika

Katarina Brezovec

vjeronauk

Strukovni predmeti

Ante Kantor

strukovni predmeti

Antonija Vrdoljak

strukovni predmeti

Arijana Babić

strukovni predmeti

Danijela Jurković

strukovni predmeti

Antonela Birkić

strukovni predmeti

Antonela Gelenđir

strukovni predmeti

Irina Gomaz

strukovni predmeti

Lucija Krulc

strukovni predmeti

Ivica Samardžija

strukovni predmeti

Jasminka Prelević

strukovni predmeti

Krešimir Ciler

strukovni predmeti

Lada Piljac-Kosović

strukovni predmeti

Latinka Marinić

strukovni predmeti

Lucija Baškarić

strukovni predmeti

Luka Šiklić

strukovni predmeti

Marieta Jareš

strukovni predmeti

Marija Bošnjak

strukovni predmeti

Katarina Hadrović

strukovni predmeti

Nikola Tomljenović

strukovni predmeti

Novka Tanijer

strukovni predmeti

Romana Singolo - Mahnić

strukovni predmeti

Sanja Lubina

strukovni predmeti

Tatjana Brkić

strukovni predmeti

Tomislav Mikulčić

strukovni predmeti

Vilara Pavlović

strukovni predmeti

Željka Tolić

strukovni predmeti

Biljana Gajski

strukovni predmeti

Ivan Ernješ

suradnik u nastavi