Agronomska škola Zagreb

Daroviti učenici

Mikropropagacija novih vrsta – bakopa

Mikropropagacija je laboratorijska metoda vegetativnog razmnožavanja bilja u aseptičnim uvjetima laminara u kojima se iz dijelova tkiva in vitro metodom uzgaja klonirani bezvirusni biljni materijal na hranidbenim podlogama. Dobivaju se presadnice slobodne od virusa.

U laboratoriju za mikropropagaciju učenici, za vrijeme Dodatne nastave, kao temu za Završni rad ili tijekom Praktične nastave, provode eksperimentalni uzgoj novih bezvirusih vrsta in vitro metodom.

 

Cilj istraživačkog rada u laboratoriju priprema je eksplantata za in vitro uzgoj, supkultiviranje, adaptaciju na „in vivo“ uvjete, izbor i izradu hranjive podloge  i  dezinficijensa za dekontaminaciju eksplantata, sterilizaciju segmenata, inokulaciju, određivanje duljina i koncentracije natrijevog hipoklorita (NaOCl)  kojom se tretiraju nodijski segmenti biljaka prilikom njihove sterilizacije. 

Podloge koje daju najbolje rezultate i  sterilizirani nodijski segmenti s najboljim postotkom uspješnosti poslužit će kasnije za rutinsko umnožavanje.

 Istraživačkim radom učenika u laboratoriju škola podiže privlačnost strukovnih zanimanja, atraktivniji i bogatiji program. Učenici stječu inovativne kompetencije i na taj su način konkurentniji na tržištu rada.

Ogledni primjer završnog rada

Učenici završnih razreda, marljivo su radili u laboratoriju za mikropropagaciju, provodili su istraživanja vezano za teme svojih završnih radova. Sa zadovoljstvom predstavljamo ogledni primjer završnog rada učenice Marine Lozić, Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut.

Naziv teme završnoga rada: Uvođenje novih vrsta u in vitro proizvodnju

Obrana završnog rada održana je 04.06.2020.

Istraživanje je rađeno na pupovima japanske mirte (lat. Cuphea hyssopifolia) i pjegavice (lat. Hypoestes phyllostachya). Istraživano je djelovanje natrijevog hipoklorita (NaClO) na nodijske segmente izabranih vrsta te njihova inokulacija i supkultiviranje. Obje vrste uspješno su sterilizirane i uvedene u kulturu tkiva.

Pripremila:  Sanja Lubina dipl.ing.agr. – mentorica

(pogledajte prezentaciju klikom na sliku)

Sterilizirali smo novu biljnu vrstu

Ovih dana učenici završnih razreda Agronomske škole Zagreb vrijedno rade u školskom laboratoriju mikropropagacije. Naime, svi učenici završnih razreda, čije su teme vezane za uzgoj bilja „in vitro“ metodom odrađuju praktični, istraživački dio svojih radova pod mentorstvom nastavnika.

U „in vitro“ proizvodnju uvodimo nove biljne vrste kao teme Završnih radova. Postupak uvođenja započinjemo određivanjem koncentracije i duljine tretiranja odabrane biljne vrste s NaClO (natrijev hipoklorit).

Cilj tretiranja Natrijevim hipokloritom je uništiti patogene na površini pupa, iz biljnog tkiva i stanica prije unošenja u sterilni laboratorij te njihova inokulacija na hranjivu podlogu a da se pritom ne uništiti i sam pup biljke koji će nakon uspješne sterilizacije nastaviti svoj rast i razvoj u „in vitro“ uvjetima.

Sterilizacija je rađeno na reznicama pjegavice (lat. Hypoestes phyllostachya) koje su učenici uzeli iz našeg školskog plastenika a koju želimo uzgajati „in vitro“ metodom u laboratoriju.

Za uspješnost površinske sterilizacije izuzetno je važno da biljni materijal bude svjež.

Pretpostavka je da NaClO (natrijev hipoklorit) prilikom sterilizacije eksplantata pokazuje najbolje rezutate u koncentraciji od 5% u trajanju od 5 do 10 min. Vođeni ranijim iskustvom sterilizacije drugih kultura, izabrali su vrijeme i koncentraciju tretiranja pupova koja se pokazala vrlo uspješnom.

Metoda proizvodnje bilja „in vitro”

Kroz projekt „Inovacijama do kompetencija u AgroNutritivi“, koji je financiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede u našoj školi opremljen je laboratorij za mikropropagaciju u svibnju 2018. godine, s ciljem proizvodnje kvalitetnog bezvirusnog sadnog materijala „in vitro“ metodom u kojem sudjeluju daroviti učenici naše škole iz područja bilinogojstva i agroturizma.

U laboratriju za mikropropgaciju, daroviti učenici svih razreda naše škole, kroz rad inovativnim metodama a uz podršku mentora stječu moderne kompetencije podižući tako zapošljivost odnosno relevantnost svojih kvalifikacija na tržištu rada I lakši pristup visokoškolskom obrazovanju.

„In vitro” metoda proizvodnje bilja danas je uvelike raširena diljem svijeta, a omogućuje brzo razmnožavanje biljaka u sterilnim uvjetima koje nije moguće postići klasičnim uzgojem. Rezultat mikropropagacije je „in vitro” sadni material koji nije zaražen patogenima.

Školski laboratorij za mikropropagaciju se sastoji od tri prostorne jedinice sukladno fazama proizvodnje.

Učenici i najnovije tehnologije - Uzgoj bilja „in vitro” metodom

Učenici su ambiciozno i marljivo radili u laboratoriju za mikropropagaciju tijekom ove školske godine…

Uspješno smo utvrdili postupak (protokol) za površinsku sterilizaciju desetak novih vrsta prilikom uvođenja u „kulturu tkiva“ s ciljem njihova umnažanja (multiplikacije). Vrlo smo ponosni na naš protekli rad koji želimo podijeli s vama, te presjek postignutog možete pogledati na videozapisu. ​

(pogledajte video klikom na sliku)

AGRO ARCA 2018.

Naša je škola u listopadu 2018.godine , sudjelovala na međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji te poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA 2018. Osvojili smo ZLATNU MEDALJU AGRO ARCA MLADI INOVATORI 2018. – za inovaciju SAINTPAULIA IZ LABORATORIJA ZA MIKROPROPAGACIJU.

Učenici 2. d i 4. d razreda zanimanja agroturistički tehničar, 3f. razreda zanimanja vrtlar i učenici 4. b razreda zanimanja poljoprivredni tehničar vrtlar uspješno su prezentirali rad naše škole s četiri inovacije za što su dobili zavidna priznanja.

Najponosniji smo ipak na osvojenu ZLATNU MEDALJU AGRO ARCA MLADI INOVATORI 2018. – za inovaciju SAINTPAULIA IZ LABORATORIJA ZA MIKROPROPAGACIJU.

Kroz projekt „Inovacijama do kompetencija u AgroNutritivi“, koji je financiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede u našoj školi opremljen je laboratorij za mikropropagaciju s ciljem proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala „in vitro“ metodom.

 Učenici kroz rad u školskom laboratoriju uz pomoć inovativnih metoda svojih nastavnika stječu moderne kompetencije podižući tako zapošljivost odnosno relevantnost svojih kvalifikacija na tržištu rada i lakši pristup visokoškolskom obrazovanju.

Proizvodnja sadnog materijala  i kontrola kvalitete u školskom  laboratoriju za mikropropagaciju temelji se na priznatim i suvremenim metodologijama razvoja biljnih stanica i tkiva u ”in vitro” uvjetima. ”In vitro” metoda proizvodnje bilja danas je uvelike raširena diljem svijeta, a omogućuje  brzo razmnožavanje u sterilnim uvjetima koje nije moguće postići klasičnim uzgojem. Rezultat toga je bezvirusno bilje, odnosno nije zaraženo patogenima.

Školski laboratorij za mikropropagaciju se sastoji od tri prostorne jedinice sukladno fazama proizvodnje.

U prvoj prostornoj jedinici učenici za vrijeme praktične nastave pripremaju hranjivu podlogu za razmnožavanje budućih presadnica „ in vitro“ metodom.  S obzirom da svaka biljka zahtijeva određenu količinu organskih i anorganskih tvari, podloga se priprema po određenoj recepturi ovisno o vrsti biljake.  U njoj se nalaze svi uređaji i aparati  koji su nam potrebni da tu fazu u proizvodnji kvalitetno odradimo. Jedan od uređaja je i autoklav  koji služi za sterilizaciju hranjivih podloga  pri određenoj temperaturis a koji  suzbija patogene koje se nalaze u i izvan staklenki.

U drugoj prostornoj jedinici  smještena su dva sterilna laminarna kabineta s horizontalnim protokom sterilnog zraka. Radni prostor laminara izgrađen je tako da se zrak usisava sa jedne strane i propuhuje kroz filtere koji ne propuštaju čestice veličine mikroorganizama, a nakon toga se čist zrak upuhuje u radni prostor. Osim toga, budući da tokom rada zrak neprekidno struji prema van radni je prostor zaštićen od ulaska patogena.

U laminarima provodimo fazu umnožavanja (multiplikacije). U tako kontroliranim uvjetima  pripremamo početni materijala za mikropropagaciju. Izabrane zdrave matične biIjke  dijelimo na  sitne izdanake  koje potom  pojedinačno prebacujemo  na pripremljenu steriliziranu hranjivu podlogu na kojoj će biljke nastaviti svoj rast i razvoj .

Treća prostorna jedinica je klima komora s policama na kojima su smješteni materijali za razmnožavanje (eksplantanti )  uz odgovarajuće uvjete temperature i osvjetljenja. Biljke uzgojene „ in vitro“ metodom u trećoj prostornoj jedinici zadržavaju se različito dugo ovisno o biljnoj vrsti.

Iz treće prostorne jedinice biljke uzgojene “in vitro“ metodom idu na aklimatizaciju u školski plastenik gdje se pripremaju za uzgoj u vanjskim uvjetima (in vivo).  Biljke se vade iz stakleniki,  korijen im se pere od hranjive podloge, i potom se presađuju  u kontejnere ili teglice i to u dezinficirani supstrat, uz primjenu zaštite od širenja vektora zaraza. Presađene biljke se smještaju u male plastične tunele zaštićene od svjetlosti u kojima vladaju uvjeti visoke relativne vlage zraka, oko 95 %, i temperature od oko 25°C. Aklimatizacija traje 6 – 12 tjedana, a nakon toga su biljke spremne za život u “in vivo” uvjetima.

Pripremila: Sanja Lubina, dipl. ing. agr.

Pogledajte videozapis koji su snimili naši učenici