Agronomska škola Zagreb

ZELENO I PLAVO- HRANA I OKOLIŠ

O projektu

Naziv projekta: „ Zeleno i plavo-Hrana i okoliš

 • Nositelj projekta: Agronomska škola Zagreb
 • Pridruženi partneri:
 • Osnovna škola Granešina
 • Centar za pružanje usluga u zajednici Novi
 • Jelkovec
 • Jadranka turizam d.o.o. –Mali Lošinj
 • Financiranje: Ministarstvo turizma i sporta u sklopu javnog poziva za promociju i jačanje kopentencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2023.

Opći cilj

 • Jačanje kompetencija učenika Agronomske škole Zagreb i razvijanje svijesti o važnosti proizvodnje hrane i uređenja krajobraza
 

Specifični ciljevi

 • Proizvodnja bilja u funkciji pripreme zdravog i tradicijskog obroka u turističkoj ponudi hotela tvrtke Jadranka turizam d.o.o.
 • Proizvodnja ukrasnog bilja u funkciji hortikulturnog uređenja krajobraza u turističkoj ponudi hotela tvrtke Jadranka turizam d.o.o.
 • Promocija međusektorskog povezivanje poljoprivrede i turizma

Aktivnosti

 • Nabavka potrebnog repromaterijala za uzgoj ljekovitog i začinskog bilja, repromaterijala za uzgoj ukrasnog bilja in vitro metodom, nabavka namirnica za pripremu tradicijskih jela -za aktivnost zadužena AŠZ- 12mj
  • Posjet odjelu hortikulture u Malom Lošinju i odabir lokacije za hortikulturno uređenje u sklopu projekta –zadužena AŠZ , 1mj
  • Uzgoj sadnica ljekovitog i začinskog bilja – zaduženi učenici AŠZ zanimanje Agrotehničar i učenici osnovne škole Granešina, štićenici Centra za pružanje usluga zajednici Novi Jelkovec, 1-4mj
  • Uzgoj sadnica ukrasnog bilja i izrada idejnog rješenja hortikulturnog uređenja ispred hotela i u školskom vrtu AŠZ- zaduženi učenici AŠZ zanimanje Poljoprivredni tehničar vrtlar i Jadranka grupa d.o.o, 1-4 mj
  • Izrada i analiza upitnika o zadovoljstvu osoba s invaliditetom s hortikulturnim uređenjem okoliša hotela- – zaduženi učenici AŠZ zanimanje Poljoprivredni tehničar vrtlar, 3mj
  • Priprema tradicijskih autohtonih jela i recepata- zaduženi učenici AŠZ zanimanje Agroturistički tehničar-4mj
  • Izrada čaja i pripravaka od uzgojenog ljekovitog bilja kao poklon paketa gostima u odabranom hotelu tvrtke Jadranka grupa d.o.o.- učenici osnovne škole Granešina i štićenici Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec . 3-4-mj
  • Okrugli stol na temu „Zeleno i plavo – hrana i okoliš“-zadužena AŠZ, 5 mj
  • Vidljivost projekta – AŠZ, Osnovna škola Granešina, Jadranka grupa d.d. i Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec, tijekom cijelog projekta