Agronomska škola Zagreb

Poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut

O programu

Sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela u kojem će polaznik steći temeljna znanja i vještine. Program se ostvaruje u školi, školskom vrtu, plasteniku, stakleniku, hidroponu, na površinama Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u znanstvenim ustanovama, pokušalištima i poljoprivrednim ljekarnama

Omogućava putovanja na brojne sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu, izložbe i entomološke muzeje te sudjelovanje na natjecanjima

Traje četiri godine, a završava Izradbom i obranom završnog rada nakon koje se stječe zanimanje poljoprivrednog tehničara-fitofarmaceuta

Nakon završetka ovog programa i položenih Ispita državne mature ostvaruje se mogućnost studiranja na jednom od studijskih programa viših ili visokih učilišta Republike Hrvatske

Polaznik će razviti sljedeće kompetencije

Prepoznati štetočine i bolesti  poljoprivrednih kultura

Provodi mjere zaštite bilja u skladu s načelima integrirane zaštite bilja

Izraditi plan zaštite pojedinih poljoprivrednih kultura

Pripremiti i primijeniti sredstava za zaštitu bilja

Primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada

Pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša

Buduće radno mjesto

Rad u poljoprivrednim ljekarnama

Rad u tvrtkama za prodaju aparata za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja

Rad u savjetodavnim službama

Rad u školama kao stručni suradnik

Rad u znanstvenim ustanovama kao tehnički suradnik

Rad u javnim ustanovama kao tehnički suradnik

Samozapošljavanje u sustavu OPG-a