Agronomska škola Zagreb

Poljoprivredni gospodarstvenik

O programu

Sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, u kojem je težište na praktičnom dijelu obrazovanja

Namijenjen je učenicima koji misle raditi na vlastitim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – budućim farmerima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama.

Program se ostvaruje u školi, plasteniku, stakleniku, rasadnicima, farmama

Traje tri godine, a završava Izradbom i obranom završnog rada nakon kojeg se stječe zvanje poljoprivredni gospodarstvenik

Nakon završetka ovog programa, ostvaruje se mogućnost daljnjeg školovanja. 

Polaznik će razviti sljedeće kompetencije

Zanimanje je interdisciplinarno što znači da obrazovni program objedinjuje sve najvažnije dijelove poljoprivredne proizvodnje: od stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, povrćarstva, mehanizacije i zaštite bilja pa do tržišta i marketinga poljoprivrednih proizvoda

Buduće radno mjesto

Gospodarstvenik na mješovitom seoskom gospodarstvu obavlja poslove koji su vezani za poslovanje seoskog gospodarstva.

Može se baviti poljoprivrednom proizvodnjom hrane, uzgojem životinja, oranjem, žetvom,  i raznim drugim poslovima

Može se baviti uzgojem poljoprivrednih proizvoda kao što su žitarice, povrće, voće, presadnice, ukrasno bilje