Agronomska škola Zagreb

Poljoprivredni tehničar - Vrtlar

O programu

Sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, u kojem polaznik stječe temeljna znanja i vještine. Program se ostvaruje u školi, školskom vrtu, plasteniku, stakleniku te u institucijama koje se bave vrtlarskom proizvodnjom, podizanjem i održavanjem javnih gradskih zelenih površina

Omogućuje putovanja na domaće i inozemne sajmove i izložbe iz područja vrtlarstva i oblikovanja krajobraza i postavljanje školskih izložbi na vrtlarskim izložbama te sudjelovanje na natjecanjima

Traje četiri godine, a završava Izradbom i obranom završnog rada, nakon kojeg stječe zvanje poljoprivrednog tehničara – vrtlara

Nakon završetka ovog programa i položenih Ispita državne mature, ostvaruje se mogućnost studiranja na jednom od studijskih programa viših i visokih učilišta Republike Hrvatske.

Polaznik će razviti sljedeće kompetencije

Prepoznat će specifičnost pojedinih tehnologija u vrtlarskoj proizvodnji

Uzgojiti ukrasno drveće i grmlje, cvijeće i povrće

Izraditi i izvesti nacrt kućnog vrta

Izvesti prema projektu parkove i ostalo gradsko zelenilo

Upotrebljavati strojeve, uređaje, alate i opremu u vrtlarskoj proizvodnji te izgradnji i održavanju parkova i ostalih gradskih zelenih površina kao što su travnjaci, sportski tereni, zelenilo prometnica, stambenih kompleksa, rekreativnih zona, dječjih igrališta, groblja, ulično zelenilo, zelenilo bolnica i tvornica

Provoditi načela zaštite biološke raznolikosti i očuvanja prirodne baštine

Pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša

Primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada

Buduće radno mjesto

Rad u rasadnicima na uzgoju ruža i drvenastog bilja

Rad u plastenicima, staklenicima i na otvorenim površinama  na uzgoju cvijeća i povrća

Rad u podizanju, izgradnji i održavanju privatnih i javnih gradskih površina zelenila

Rad na projektiranju malih kućnih vrtova

Rad u vlastitim tvrtkama za proizvodnju vrtlarskih kultura i održavanju kućnih vrtova

Rad u školama na mjestu suradnika u nastavi