Agronomska škola Zagreb

Agrotehničar​

O programu

Program objedinjuje i mijenja programe Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar  stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje.

Program se sastoji od općeobrazovnog i strukovnog dijela, u kojem će polaznik steći temeljna znanja i vještine

Program se ostvaruje u školi, školskom vrtu, plasteniku, hidroponu, u znanstvenim institutima i na površinama  Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Program omogućuje putovanje na domaće i inozemne sajmove i izložbe, te sudjelovanje na natjecanjima

Program traje četiri godine, a završava Izradbom i obranom završnog rada nakon kojeg se stječe zvanje agrotehničar

Nakon  završetka ovog programa i položenih Ispita državne mature ostvaruje se mogućnost studiranja na jednom od studijskih programa viših ili visokih učilišta Republike Hrvatske.

Polaznik će razviti sljedeće kompetencije

Prepoznati  specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj i animalnoj proizvodnji

Primijeniti tehnologije uzgoja  biljne i animalne proizvodnje

Upotrebljavati  strojeve, uređaje, alate i opremu u biljnoj i animalnoj proizvodnji

Odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja

Provoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja

Pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša

Primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada

Buduće radno mjesto

Rad u javnim ustanovama kao tehnički suradnik

Samozapošljavanje u sustavu OPG-a, poduzeća, obrta i zadruga koje se bave poljoprivrednim proizvodnjom

Rad na ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim gospodarstvima

Rad na stočarskim farmama

Rad u poljoprivrednim ljekarnama

Rad u plastenicima, staklenicima, pčelinjacima, vrtlarijama, vinotekama

Rad na linijama za preradu poljoprivrednih proizvoda

Rad na doradi proizvoda poljoprivrednog podrijetla

Rad u školama kao suradnici u nastavi, na pokušalištima fakulteta kao tehničar