Agronomska škola Zagreb

Agroturistički tehničar

O programu

Program se sastoji od općeobrazovnog i strukovnog dijela u kojem će polaznik steći temeljna znanja i vještine iz sektora poljoprivrede, ugostiteljstva i turizma

Teoretski dio nastavnog programa ostvaruje se u učionicama i praktikumima škole, a vježbe i praktični dio ostvaruje se  na agroturističko-edukativnom poligonu i  praktikumu tradicijskih jela te u plastenicima i stakleniku. Dio praktične nastave odvija se na pokušalištima Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Program omogućuje stjecanje znanja i vještina putem izborno – fakultativne nastave iz područja kao što su  pčelarstvo, ribogojstvo, ljekovito bilje, ratarstvo, lovstvo, vinarstvo, gljivarstvo, etnologija, tradicijsko kuharstvo, izrada autohtonog suvenira i drugi

Polaznici izgrađuju svoje kompetencije i putem terenske nastave na agroturističkim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

Program traje četiri godine a završava Izradbom i obranom završnog rada nakon kojeg se stječe zvanje agroturistički tehničar

Nakon završetka ovog programa i položenih Ispita državne mature ostvaruje se mogućnost studiranja na jednom od studijskih programa  viših ili visokih učilišta u područjima agronomije, turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj.

Polaznik će razviti sljedeće kompetencije

Primijeniti suvremene agrotehničke zahvate u uzgoju kulturnih biljaka poštujući načela ekologije i održivog razvoja

Primijeniti suvremenu tehnologiju u uzgoju domaćih životinja poštujući načela ekologije i održivog razvoja

Razviti vještine hortikulturnog oblikovanja okućnice agroturističkog gospodarstva primjenom tradicionalnih vrtnotehničkih elemenata

Razviti vještine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje

Organizirati  zanimljiva javno-edukativna događanja u svrhu promicanja prirodnih ljepota ruralne Hrvatske

Primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada

Pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša

Buduće radno mjesto

Budući da ovo zanimanje objedinjuje sektore poljoprivrede, ugostiteljstva i turizma pružaju se velike mogućnosti zapošljavanja kao što su:

Vođenje vlastitog agroturističkog gospodarstva

Zapošljavanje na agroturističkom gospodarstvu

Zapošljavanje u različitim oblicima ruralnog turizma kao što su eko-turizam, vinski turizam, lovni turizam, sportski turizam, vjerski turizam i drugi

Zapošljavanje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zapošljavanje u ustanovama koje se bave turizmom

Zapošljavanje u objektima koji se bave ugostiteljstvom