Agronomska škola Zagreb

Prijevoz učenika koji koriste Samoborček d.o.o.

OBAVIJEST POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA KOJI KORISTE PRIJEVOZNIKA SAMOBORČEK EU grupa d.o.o. ZA RAZDOBLJE studeni – prosinac 2021. Rok dostave podatakado  7. prosinca 2021. u tajništvo škole od 8,00 do 13,00 sati  do 7. prosinca  2021. dostaviti slijedeće  dokumente:

–  popunjen obrazac za povrat sredstava (obrazac u privitku),
–  preslike markica (razdoblje studeni – prosinac  2021.) 
–  preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
– preslik potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan).

– suglasnost roditelja za one koji prvi puta traže povrat sredstava

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.