Agronomska škola Zagreb

ACI

Projekt  „Agroturistički centar izvrsnosti – hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model“, u duhu vizije Poljoprivredne škole, usmjeren je na jačanje kapaciteta naše škole kao Edukativnog centra izvrsnosti u području agroturizma.

Naziv natječaja: IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – „Implementacija novih kurikuluma“

Nositelj projekta: Poljoprivredna škola

Partneri: Poljoprivredno – prehrambena škola (Požega), Srednja škola “Braća Radić” (Kaštel Štafilić – Nehaj), Ugostiteljsko – turističko učilište (Zagreb)

Lokacija: Zagreb, Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Požega, Požeško – slavonska županija, Kaštel Štafilić – Nehaj, Splitsko Dalmatinska županija

Trajanje projekta: 14 mjeseci, Rujan 2010 – studeni 2011.

Ostvareni rezultati:

 • Predložen modernizirani kurikuluma putem partnerstva u zanimanju agroturistički tehničar – temeljen na ishodima učenja
 • Unaprijeđene temeljne i strukovne kompetencije strukovnih nastavnika
 • Izgrađen Agroturistički centar izvrsnosti – podignut matičnjak tradicijskog bilja i izgrađen praktikum tradijskog kuharstva
Valorizacija sljedećih vrijednosti: Kvaliteta, fleksibilnost i društvena uključenost.
Projekt je doprinio unapređenju misije škole  u smislu pobojšanja kvalitete nastave kroz opremanje škole i usavršavanje nastavnika u sustavu redovnog i cjeloživotnog obrazovanja.
 

Ciljna skupina:

 1. Poljoprivredna škola – 25 nastavnika od toga 19 nastavnica,
 2. Poljoprivredno -prehrambena škola, Požega -13 nastavnika od toga 8 nastavnica,
 3. Srednja škola “Braća Radić”, Kaštel Štafilić – Nehaj -10 nastavnika od toga 8 nastavnica,
 4. Ugostiteljsko-turističko učilište, Zagreb -9 nastavnika od toga 6 nastavnica

Nastavnici – ukupno 57
Učenici – ukupno 226 učenika u zanimanju agroturistički tehničar u Zagrebu, Požegi, Kaštel Štafilić –Nehaju, od toga 160 učenica

Krajnji korisnici:

 • Nastavnici strukovnih predmeta u školama koji obrazuju učenike u zanimanju agroturistički tehničar
 • Učenici koji se obrazuju za zanimanje agroturistički tehničar – Polaznici obrazovanja odraslih
 • Voditelji obiteljskih agroturističkih gospodarstava na području RH Osobe kojima je otežan pristup tržišta rada: žene, dugo nezaposleni, mladi nezaposleni, osobe s posebnim potrebama, ruralni prostor u nerazvijenim područjima
 • Zainteresirano građanstvo – potencijalni posjetitelji agroturističkih gospodarstava

Ciljevi projekta:

Opći cilj:
Unaprijediti kapacitete agroturizma u Republici Hrvatskoj  /edukacijom kroz  sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Specifični ciljevi:

 • Predložiti modernizirani kurikuluma putem partnerstva u zanimanju agroturistički tehničar – temeljenog na ishodima učenja
 • Unaprijediti  temeljne i strukovne kompetencije strukovnih nastavnika
 • Predstaviti Agroturistički centar izvrsnosti – hrvastki model

Projektne akcije:

 1. Modernizacija kurikuluma u zanimanju agroturistički tehničar temeljenog na ishodima učenja
 2. Unaprijeđenje postojećih kompetencija strukovnih nastavnika
 3. Prezentacija agroturističkog centra izvrsnosti – prijedlog za europski model
 4. Vidljivost projekta

Projektne aktivnosti:

1. AKCIJA – MODERNIZACIJA KURIKULUMA U ZANIMANJU AGROTURISTIČKI TEHNIČAR TEMELJENOG NA ISHODIMA UČENJA

1.1. Istraživačko – analitički rad

1.2. Studijsko putovanje u Sloveniju

Modernizacija kurikuluma – izrada ishoda učenja

Edukacijske radionice za nastavnike poljoprivrednih škola u Republici Hrvatskoj

2.AKCIJA – UNAPRIJEĐENJE NASTAVNIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA

2.1.  edukacija u IT području za nastavnike Poljoprivredne škole Zagreb

2.2.  edukacije za nastavnike poljoprivrednih škola Hrvatske o novim metodama učenja i poučavanja/Zg, Pž, KŠ/

3.  AKCIJA –  PREZENTACIJA AGROTURISTIČKOG CENTRA IZVRSNOSTI

3.1. podizanje matičnjaka tradicijskih i zaštićenih biljnih vrsta u Poljoprivrednoj školi Zagreb

3.2. podizanje matičnjaka tradicijskih i zaštićenih biljnih vrsta u Požegi (P1) – efekt multiplikacije

3.3. opremanje praktikuma tradicijskih jela u  Poljoprivrednoj školi Zagreb

3.4. opremanje praktikuma tradicijskih jela u Kaštel Štafiliću-Nehaj (P2) – efekt multiplikacije

3.5. opremanje praktikuma tradicijskih jela u Ugostiteljsko-turističkom Učilištu Zagreb – spill-off

4. AKCIJA –  VIDLJIVOST PROJEKTA

4.1. svečanost otvorenja radova na ACI-u Poljoprivrednoj školi Zagreb

4.2. Europska konferencija u Poljoprivrednoj školi Zagreb sa predstavnicima partnera, poljoprivrednih i ugostiteljkih škola, agroturističkih gospodarstava, i suradnicima

4.3. priprema i tiskanje publikacije “Agro-touristički centar izvrsnosti Poljoprivredne škole Zagreb”

4.4. ACI web portal i e-Newsletter

4.5. vodič za turiste „10 zlatnih pravila agroturizma“

Financijska vrijednost: 284.920,33 €

Sufinanciranje od strane EU: 231.697,21 €  – 81%