Članovi Volonterka AŠZ, volonterskog kluba naše Škole, marljivo su radili na prikupljanju hrane i ostalih potrepština za napuštene šapice u Noinoj Arci, hrvatskoj udruzi zaštitnika životinja.

U humanitarnoj akciji „Nahrani i utopli peseka i svoje srce“ sudjelovali su svi razredni odjeli naše Škole koji su s oduševljenjem prihvatili ideju o doniranju dijela svog džeparca za bića koja je netko odlučio odbaciti kada im više nisu bila potrebna.

Pripremila: Marija Bošnjak, voditeljica volonterskog kluba Volonterko AŠZ