Provedba preventivnog programa „Nisi sam, nisi sama“

U školskoj godini 2022./2023. u Agronomskoj školi Zagreb provodio se projekt „Nisi sam, nisi sama“ kroz koji je razvijen istoimeni preventivni program. Cilj programa je razvoj i
osnaživanje socijalno-emocionalnih vještina s naglaskom na empatiju i suosjećanje među učenicima prvih razreda. Program se sastoji od 6 radionica i završne aktivnosti, a one su provedene i s učenicima Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i Prehrambeno-tehnološke škole koje su partneri na projektu.
Teme radionica uključuju prepoznavanje osjećaja, empatiju, suosjećanje, samosuosjećanje, tehnike mindfulnessa te planiranje i provedbu završne aktivnosti po želji učenika. U projekt su bili uključeni učenici 1.a, 1.b, 1.c i 1.d razrednog odjela čije su se završne aktivnosti odnosile na sakupljanje plišanih igračaka za donaciju, posjet Domu za starije osobe Dubrava te izradu plakata i materijala na temu empatije i suosjećanja.

Na kraju svake radionice provedena je evaluacija kojom su dobivene povratne informacije o zanimljivosti i korisnosti teme te o tome jesu li učenici naučili nešto novo. Evaluacija je pokazala kako je tema učenicima zanimljiva te je zabilježena razlika u znanju o navedenim temama prije i nakon provedenih radionica.

Osim provedbe radionica snimljena je i autorska pjesma „Nisi sam brate, nisi sama sestro“ na temu empatije u izvedbi benda Trixy i repera Khana, koja se koristi u radionicama. U sklopu projekta za navedenu pjesmu, kao i za pjesmu „Malo je sve“ u izvedbi benda Trixy koja se također koristi u radu s učenicima, snimljeni su videospotovi u suradnji sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. U snimanju videospotova sudjelovali su pojedini učenici 1.a, 1.c i 1.d razrednog odjela naše škole.

Na kraju projekta organizirana je završna priredba u Kulturnom centru Peščenica na kojoj su sudjelovale socijalne pedagoginje i učenici Agronomske škole Zagreb, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te Martina Horvat kao predstavnica Ambidekster kluba. Na priredbi su prikazani snimljeni videospotovi te je predstavljena brošura s radionicama koja je nastala kao rezultat projekta (http://bit.ly/3ZLwvpf).

Cjelokupni program evaluiran je i recenziran od strane stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Ambidekster kluba, a provedba radionica nastavlja se i ove školske godine s prvim razredima u sklopu Školske preventivne strategije.

Danijela Jambrečina,

stručna suradnica socijalna pedagoginja