Agronomska škola Zagreb

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

KOJI KORISTE PRIJEVOZNIKA SAMOBORČEK EU grupa d.o.o. ZA RAZDOBLJE

svibanj – lipanj 2022.

Rok dostave podataka

do 14. lipnja 2022.

u tajništvo škole od 8,30 do 13,00 sati

donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj –lipanj 2022.

2. preslike markica za mjesece svibanj -lipanj 2022. godine

3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,

4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),

5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022.

6. OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.