Agronomska škola Zagreb

Gjure Prejca 2

10040 Zagreb

Klasa: 11-02/22-01/13

Ur.broj: 251-104-01

 

Zagreb 8. rujna 2022.

 

Temeljem Ugovora o suradnji između Agronomske škole Zagreb i Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb, Agronomska škola Zagreb raspisuje:

 

Natječaj za Stipendiju učenika drugih i trećih razreda Agronomske škole Zagreb

Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb dodjeljuje:

  • pet stipendija učenicima Agronomske škole Zagreb u iznosu od 600,00 kn mjesečno tijekom nastavne godine 2022./2023. (od rujna 2022. do lipnja 2023.)

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici drugih i trećih razreda Agronomske škole Zagreb .

 

Odabir kandidata obavit će Povjerenstvo koje će imenovati Ravnatelj škole, a temeljem slijedećih kriterija vrednovanja:

R.BR.

 

KRITERIJI VREDNOVANJA

BODOVI (max)

 

1

OPĆI USPJEH

Dobar – 1 bod

Vrlo dobar – 2 boda

Odličan – 3 boda

3

 

2

VLADANJE

Dobro – 1 bod

Uzorno – 2 boda

 

2

 

 

3

SUDJELOVANJE U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA U AGRONOMSKOJ ŠKOLI ZAGREB

–          Mala akademija mladih poljoprivrednika

–           Učenička zadruga Pušlek

–           Volonterska grupa

–           Medijsko predstavljanje škole 

4

 

 

4

PRAKTIČNA NASTAVA/VJEŽBE – STRUČNA PRAKSA

Preporuka škole ili drugih ustanova u kojima su učenici obavljali praktičnu nastavu ili stručnu praksu izvan redovne nastave

®Ne vrednuje se zaključna ocjena iz predmeta Praktična nastava već preporuka nastavnika/mentora tijekom obavljanja praktične nastave izvan redovne nastave – npr. stručna (ljetna) praksa u školi ili izvan škole

3

 

 

5

SOCIJALNI STATUS UČENIKA

–          Dijete samohranih roditelja

–          Obitelj učenika korisnik je zajamčene minimalne naknade

nadležnog Centra za socijalnu skrb

–          Obitelj učenika broji četvero ili više malodobne djece (mlađe od 18 godina) koji žive s učenikom u zajedničkom kućanstvu

3

 

6

 

Ukupno

 

5

 

  • Natječaj traje od 9. do 16. rujna 2022. godine do 14.00 sati.
  • Prijave za dodjelu Stipendije predaju se u Tajništvo škole na urudžbiranje svakim danom od 12.00 – 14.00 sati.
  • Rezultati Natječaja bit će objavljeni 20.rujna 2022. na stranici Škole.
  • Prijava na Natječaj sastoji se od ispunjavanja propisanog obrasca Zahtjeva za dodjelu stipendije učenicima Agronomske škole Zagreb koji obvezno treba biti potpisan od strane razrednika.
  • Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  • Korisnik Stipendije prema Bc institutu d.o.o. ima obvezu samo odraditi stručnu praksu u trajanju 10 dana (po završetku nastavne godine – lipanj/srpanj 2023.). Ista će biti posebno plaćena.

Zahtjev za dodjelu stipendije učenicima Agronomske škole Zagreb