Mikropropagacija novih vrsta – bakopa

Mikropropagacija je laboratorijska metoda vegetativnog razmnožavanja bilja u aseptičnim uvjetima laminara u kojima se iz dijelova tkiva in vitro metodom uzgaja klonirani bezvirusni biljni materijal na hranidbenim podlogama. Dobivaju se presadnice slobodne od virusa.

U laboratoriju za mikropropagaciju učenici, za vrijeme Dodatne nastave, kao temu za Završni rad ili tijekom Praktične nastave, provode eksperimentalni uzgoj novih bezvirusih vrsta in vitro metodom.

Cilj istraživačkog rada u laboratoriju priprema je eksplantata za in vitro uzgoj, supkultiviranje, adaptaciju na „in vivo“ uvjete, izbor i izradu hranjive podloge  i  dezinficijensa za dekontaminaciju eksplantata, sterilizaciju segmenata, inokulaciju, određivanje duljina i koncentracije natrijevog hipoklorita (NaOCl)  kojom se tretiraju nodijski segmenti biljaka prilikom njihove sterilizacije. 

Podloge koje daju najbolje rezultate i  sterilizirani nodijski segmenti s najboljim postotkom uspješnosti poslužit će kasnije za rutinsko umnožavanje.

 

Istraživačkim radom učenika u laboratoriju škola podiže privlačnost strukovnih zanimanja, atraktivniji i bogatiji program. Učenici stječu inovativne kompetencije i na taj su način konkurentniji na tržištu rada.