Mentoriranje učenika 3.c učenicima 2.c za vrijeme praktične nastave

Prošle školske godine učenici sadašnjeg 3.c razreda, smjer Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, dio sati predmeta Praktična nastava proveli su u laboratoriju za mikropropagacije te u njemu stekli potrebne kompetencije za rad u laboratoriju. Ove školske godine stečenim znanjem i kompetencijama, na obostrano zadovoljstvo, vrlo rado mentoriraju učenicima istog smjera nižeg razreda.
U laboratoriju za mikropropagaciju Agronomske škole Zagreb uzgajamo nove biljke in vitro metodom. To je metoda vegetativnog razmnožavanja bilja kojom iz dijelova tkiva, u sterilinim uvjetima, na hranjivoj podlozi uzgojamo nove, genetski identične bezvirusne biljke.
Učenici zajedno prolaze sve faze istraživačkoga laboratorijskog rada, a on obuhvaća izbor i izradu hranjive podloge, pripremu eksplantata za sterilizaciju, inokulaciju u aseptičnim uvjetima laminara, supkultiviranje eksplantata, multipliciranje, prolazak eksplantata kroz klima komoru, adaptaciju bilja na „in vivo“ uvjete.
Učenici timskim radom bilježe postotak kontaminiranih, propalih i preživjelih pupova kroz nekoliko supkultura. Prate rast i razvoj eksplantata tijekom nekoliko mjeseci te određuju uspješnost izabranog protokola.
 
Pripremila: Sanja Lubina, dipl. ing.